Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften

23. juni 2021

Høringsfrist 03.09.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv