Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften

23. juni 2021

Høring: Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften

Det vises til høringsbrev av 18.6.21 der det presenteres forslag til endringer i kreftregisterforskriften.
Vi viser til etterfølgende korrespondanse der Legeforeningen er gitt et utvidet frist til 23.9.21 med å svare på høringen.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv