Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

26. mai 2021

Høringsfrist 09.08.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling