Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

26. mai 2021

Høring - Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Legeforeningen takker for muligheten til å svare på Kunnskapsdepartementets høring om innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen ivaretar mange viktige områder, men Legeforeningen mener at helse er gitt for liten plass, sett i forhold til sektorens betydning. Utfordringsbildet er godt skissert, men det er i liten grad pekt på konkrete strategiske grep som vil være av betydning for utvikling og bærekraft i tjenestene.

Utfordringer med en aldrende befolkning burde fått bredere behandling. Samfunnets evne til å håndtere disse utfordringene vil kreve innovasjon og omstilling i tjenestene. Forskning og utdanning vil være viktige virkemidler for å nå målsetningene. Dette bør også inngå i en plan for forskning og høyere utdanning. Legeforeningen mener planen i større grad må se tiltak og utvikling i tråd med strategier og utvikling i de andre departementene.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling