Høring – Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

22. november 2021

Høringsfrist 28.01.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon.

 

Direktoratet skriver at legemiddelinformasjon deles i dag i mindre grad enn ønsket, både mellom fagsystemer internt i samme virksomhet og mellom aktørene på legemiddelområdet. For å legge til rette for bedre informasjonsflyt anbefaler Direktoratet for e-helse at helse- og omsorgssektoren benytter internasjonale standarder.

 

Direktoratet for e-helse utdyper videre at ved å ta i bruk de samme standardene vil man oppnå flere fordeler som:

 

 • sømløs deling av legemiddelinformasjon
 • redusert samlet behov for vedlikehold, forvaltning og mapping av legemiddelinformasjon
 • automatisert innrapportering til registre, visning av sanntidsdata og legge til rette for kunstig intelligens
 • innovasjon og næringsutvikling

 

Formålet med veilederen er derfor å gjøre helse- og omsorgssektoren kjent med hvilke internasjonale standarder som finnes på legemiddelområdet og når og hvordan disse skal brukes. Direktoratet skriver at anbefalingene i veileder er basert på erfaringer fra internasjonalt arbeid og prosjekter, inkludert UNICOM, HL7, SNOMED International og JIC. De har også mottatt innspill fra Legemiddelverket, FHI og Standardiseringsutvalget for internasjonale standarder underveis i arbeidet.

 

Direktoratet opplyser om at veilederen er spesielt relevant for:

 • beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren
 • leverandører av legemiddelinformasjon
 • leverandører av kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • leverandører av system med legemiddelinformasjon, som for eksempel EPJ-, kurve-, apotek-, lager- og pakkesystem
 • bestillere av system med legemiddelinformasjon
 • eiere av nasjonale e-helseløsninger og e-helsestandarder
 • eiere av helse- og kvalitetsregistre

 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret,

 

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 28. januar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling