Høring – Internasjonale standarder for legemiddelinformasjon

22. november 2021

Høringsfrist 28.01.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling