Høring - justering av takster i primærhelseteam. OBS! Svært kort frist

25. mai 2021

Høringsfrist 27.05.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om justering av takster i primærhelseteam. Helsedirektoratet har mottatt innspill til takstjusteringer fra Helfo og enkelte av praksisene. Notatet samler innspillene med Helsedirektoratets foreløpige kommentarer. Direktoratet skriver at innspillene også er diskutert i felles samarbeidsmøte mellom Helsedirektoratet, Helfo og enkelte deltakere fra praksisene i primærhelseteam. Takstene for primærhelseteam skal justeres fra 1. juli 2021.

Forskrift om forsøksordning med primærhelseteam § 7 omtaler Helsedirektoratets mulighet til å justere takstene i primærhelseteam underveis i forsøksperioden. Helsedirektoratet vurderer eksisterende takster og vurderer justering av disse, i tillegg til å vurdere om det finnes oppgaver sykepleier utfører som bør ha takstfinansiering.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist fra Helsedirektoratet.

 

Les mer i vedlagte bakgrunnsdokument fra Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. mai 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv