Høring - justering av takster i primærhelseteam. OBS! Svært kort frist

25. mai 2021

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse - endring av takster for sykepleiere i forsøk med primærhelseteam

Vi viser til Helsedirektoratets høringsbrev av 25.05.2021 om forslag til endringer av takster for primærhelseteam fra 01.07.2021.

Legeforeningen støtter i all hovedsak Helsedirektoratets forslag til endringer av takstene.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv