Høring - justering av takster i primærhelseteam. OBS! Svært kort frist

25. mai 2021

Høringsfrist 27.05.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv