Høring - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten

16. juli 2021

Høringsfrist 13.09.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling