Høring - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten

16. juli 2021

Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten

Legeforeningen takker for muligheten til å svare på denne høringen. 

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har i mange år hatt en sentral plass i norsk primærhelsetjeneste. Helt siden starten i 2008 er den blitt oppfattet som relevant og anvendelig. Senere revisjoner har styrket dette inntrykket. Vi anser videreutvikling og oppdatering av denne retningslinjen som viktig.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling