Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

30. juni 2021

Høringsfrist 23.08.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling