Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

30. juni 2021

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til høringen.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling