Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

16. februar 2021

Høringsfrist 17.03.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling