Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

16. februar 2021

Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2020:16 Levekår i Byer.

Legeforeningen opplever at utvalget bak NOU-en har gitt en solid faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjonen av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Hedda Maurud | Medisinsk fagavdeling