Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – OBS! Svært kort frist

04. mai 2021

Høringsfrist 18.05.2021

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gjøril Bergva | Samfunnspolitisk avdeling