Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – OBS! Svært kort frist

04. mai 2021

Høringsuttalelse fra Legeforeningen – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 3. mai 2021 med vedlagt høring NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Innledningsvis vil Legeforeningen takke for muligheten til å svare på denne viktige høringen, og for god dialog med koronakommisjonen underveis - gjennom høringsmøte, kommisjonens deltagelse på vår erfaringskonferanse om covid-19 og gjennom vårt skriftlige innspill til kommisjonen i oktober 2020.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Gjøril Bergva | Samfunnspolitisk avdeling