Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

16. juli 2021

Høringsfrist 01.10.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv