Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

16. juli 2021

Høring: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Legeforeningen viser til høringsbrev av 6.juli 2021. Høringsbrevet har vært på organisasjonsmessig høring i Legeforeningen, og dette høringssvaret er behandlet av foreningens sentralstyre.
Departementet ber om innspill til hva som må til for å kunne innføre et nytt regelverk for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.
Legeforeningen benytter anledningen til å kommentere på noen av de konkrete forslagene i tillegg.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv