Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a

07. april 2021

Legeforeningens høringsuttalelse Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a-2

Statens legemiddelverk (SLV) sendte, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, den 24. mars 2021 et forslag om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven §
28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a på høring.
Det foreslås også å fastsette hjemmel for overtredelsesgebyr etter legemiddelloven i legemiddelforskriften. Høringsfristen er satt til 1. juli
2021.

Legeforeningen kan ikke støtte forslaget om forskrift vedr. utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold folketrygdloven. Legeforeningen avga også den 11. desember 2018 en
høringsuttalelse om forslagene om innføring av overtredelsesgebyr, og vi viser for øvrig til denne.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv