Høring - Veiledning av leger i spesialisering

06. januar 2021

Høringsfrist 01.02.2021

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om veiledning av leger i spesialisering. Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til faglige råd om veiledning i spesialistutdanningen for legene. Hensikten med rådene er tredelt:

  • Å gi praktiske råd om ansvarsfordeling og organisering av individuell veiledning av LIS
  • Å gi praktiske råd om gjennomføring av individuell veiledning av LIS
  • Å gi praktiske råd om utvikling og sikring av nødvendig kompetanse hos veiledere til LIS

 

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene oppleves nyttige for planlegging og gjennomføring av individuell veiledning og veilederutvikling i spesialistutdanningen for legene. Helsedirektoratet er i tillegg interessert i å motta informasjon om gode erfaringer fra hvordan man har løst veilederoppgaven lokalt. Disse erfaringene kan det være aktuelt for Helsedirektoratet å inkludere i de faglige rådene under fanen «Praktisk».

 

Denne høringen skal behandles på Sentralstyrets og fagstyrets fellesmøte i februar.

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 1. februar 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Mona Raddum Loe Medisinsk fagavdeling