Høring - Veiledning av leger i spesialisering

06. januar 2021

Høring - Nasjonale faglige råd: Veiledning av leger i spesialisering

Legeforeningen viser til Helsedirektoratets høring av 17.12.2020 om Nasjonale faglige råd: Veiledning av leger i spesialisering.

Legeforeningens høringssvar består av dette brev med overordnede kommentarer kombinert med konkrete tilbakemeldinger til det enkelt punkt avgitt i Helsedirektoratets svarskjema.

Legeforeningens høringssvar er basert på innspill i foreningens interne høring, og er behandlet av Legeforeningens sentralstyre og fagstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Mona Raddum Loe | Medisinsk fagavdeling