Høring - Veiledning av leger i spesialisering

06. januar 2021

Høringsfrist 01.02.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mona Raddum Loe Medisinsk fagavdeling