Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021

16. mars 2021

Høringsfrist 26.04.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Akademikerne mottatt invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021. Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

 

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Legeforeningen inviterer med dette alle foreningsledd til å komme med forslag til kandidater. Sentralstyret vil behandle forslagene og innstille en kandidat på sitt møte 11. mai.

Akademikerne ønsker at prisen bidrar til å bygge opp identitet, publisitet og medieoppmerksomhet. Legeforeningen oppfordrer foreningsleddene til å fremme kandidater som jobber med spørsmål som er aktuelle for hele akademikergruppen, og med et tema som appellerer bredt.

Juryen vil vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe oppmerksomhet. Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner som skal knyttes til prisens formål, med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag.

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner. Forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen.

Begrunnelsen bør være på ca. 1-2 A4-side, med kandidatens CV vedlagt.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer i vedlagte bakgrunnsdokumenter fra Akademikerne.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. april 2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ingvild B. Berg | Samfunnspolitisk avdeling