Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021

16. mars 2021

Høringsfrist 26.04.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ingvild B. Berg Samfunnspolitisk avdeling