Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021

16. mars 2021

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021

Legeforeningen nominerer Espen Rostrup Nakstad til Akademikerprisen for 2021

Tilgang på sikker og troverdig kunnskap er viktigere enn noen gang når et land står i krise.

Det er noe som har kommet tydelig frem det siste året, når nasjonen har opplevd de mest inngripende tiltakene i fredstid. I tillegg er vi i en tid hvor "fake news", konspirasjonsteorier og en svært polaristert offentlig debatt gjør seg sterkt gjeldende.

Legeforeningen mener med bakgrunn i dette at årets Akademikerpris bør gå til en person som har bidratt sterkt til å lose Norges befolkning gjennom covid-19-pandemien. Legeforeningen har derfor valgt å nominere Espen Rostrup Nakstad til Akademikerprisen for 2021.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Ingvild B. Berg | Samfunnspolitisk avdeling