Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer – OBS! Kort frist

11. februar 2021

Høringsfrist 28.02.2021

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Linda Markham | Samfunnspolitisk avdeling