Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer – OBS! Kort frist

11. februar 2021

Høring om forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer

Legeforeningen viser til Skatteetatens høringsbrev av 2. februar, med forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Vårt Innspill er innhentet fra relevante organisasjonsledd og behandlet i Legeforeningens sentralstyre 17. mars 2021.

Legeforeningen støtter innføringen av særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer

Les mer i vedlagt vedlegg

Saksbehandler

Linda Markham | Samfunnspolitisk avdeling