Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Medisinsk fagavdeling

02. mars 2022

Høringsfrist 19.04.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling