Høring - forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Avdeling for jus og arbeidsliv

19. desember 2022

Høringsfrist 01.02.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv