Høring - Innspill til nasjonale føringer om foreldres innsyn i barns journal

Avdeling for jus og arbeidsliv

04. oktober 2022

Høringsfrist 15.10.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv