Høring: Invitasjon til innspill om Nasjonal helse- og samhandlingsplan – OBS! Kort frist

Samfunnspolitisk avdeling

10. august 2022

Høringsfrist 05.09.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole André Gjerde Samfunnspolitisk avdeling