Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp

Medisinsk fagavdeling 15. juni 2022

Høringsfrist 15.08.2022

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling