Høring - Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

Medisinsk fagavdeling

19. mai 2022

Høringsfrist 08.08.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eirik Nikolai Arnesen | Medisinsk fagavdeling