Høring – NOU2021:11 Selvstyrt er velstyrt

Avdeling for jus og arbeidsliv 09. mars 2022

Høringsfrist 06.06.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv