Høring - OBS Kort frist - Utkast til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten

Avdeling for jus og arbeidsliv

25. november 2022

Høringsfrist 09.12.2022

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv