Høring - OBS Kort frist - Utkast til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten

Avdeling for jus og arbeidsliv

25. november 2022

Høringsfrist 09.12.2022

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt første utkast til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten. 

Denne høringen er en oppfølging av høringen publisert 4. oktober 2022 hvor Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningens høringsuttalelse kan lese på våre nettsider her.

Det som nå sendes på høringen er første utkast til nasjonale føringer for foreldres elektroniske innsyn i barns pasientjournal i spesialisthelsetjenesten.

Denne høringen skal grunnet kort frist behandles administrativt.

Les mer i vedlagte dokument fra Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 9. desember 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto | Avdeling for jus og arbeidsliv