Høring - Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Avdeling for jus og arbeidsliv

21. desember 2022

Høringsfrist 30.01.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Monica Auberg Avdeling for jus og arbeidsliv