Høring av rapport fra ekspertgruppe Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Medisinsk fagavdeling

08. februar 2023

Høringsfrist 30.03.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Miriam Sandvik Medisinsk fagavdeling