Høring - Endring i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Medisinsk fagavdeling

20. september 2023

Høringsfrist 01.11.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel | Medisinsk fagavdeling