Høring - Evaluering prismodeller nasjonale e-helseløsninger

Medisinsk fagavdeling

16. mars 2023

Høringsfrist 17.04.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gorm Hoel Medisinsk fagavdeling