Høring - Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler»

Avdeling for jus og arbeidsliv

06. januar 2023

Høringsfrist 27.03.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv