Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre

Medisinsk fagavdeling

11. juli 2023

Høringsfrist 16.08.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling