Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Helsepolitisk avdeling

08. februar 2023

Høringsfrist 27.03.2023

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marlene Havn Sæther | Helsepolitisk avdeling