Skatt ved salg av praksis

Informasjon fra Skattebetalerforeningen om skatt ved salg av praksis.