Hva er viktig for deg i legejobben?

Brukerutvalget er viktige støttespillere for Legeforskningsinstituttet. De gir innspill til forskningen som gjøres på legers arbeid og helse.
Lefos Brukerutvalg sammen med instituttsjef Hem.
Medlemmene i brukerutvalget: Per Stensland, Ellen Ruud og Sara Nøland sammen med instituttsjef Erlend Hem. Anders Mohn Frafjord, Christian Grimsgaard, Henrik Vogt og Mari Asphjell Bjørnaas var ikke til stede. Foto: Helene Seljenes Dalum

Legeforskningsinstituttet (Lefo) forsker på blant annet legers helse og livskvalitet. Et annet viktig forskningsfelt er samfunnsmessige og organisatoriske faktorer i legearbeidet, samt hvordan legerollen endres over tid. Vi undersøker også holdninger, etiske aspekter og prioriteringer i helsetjenesten.

Brukermedvirkning i forskning er viktig for å ivareta brukernes perspektiv, erfaringer og behov. Høsten 2022 opprettet vi derfor et brukerutvalg i Legeforskningsinstituttet. Rådet gir innspill og synspunkter fra fagmiljøene og bidra til at Lefos forskning er viktig, relevant og interessant for legene. Et sentralt tema på de første møtene har vært utformingen av spørreskjemaet som skal sendes til legepanelet i 2023.

Utvalget møtes fire ganger per år. Det er bredt sammensatt med henblikk på kjønn, alder og yrkeserfaring:

Mari Asphjell Bjørnaas, overlege, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Anders Mohn Frafjord, direktør, Diakonhjemmet sykehus

Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt, Helse sør-øst

Sara Nøland, lege og ph.d.-stipendiat, Universitetet i Oslo

Ellen Ruud, klinikkleder og professor, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus

Per Stensland, tidligere allmennlege og fylkeslege, professor emeritus, Universitetet i Bergen

Henrik Vogt, førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo