Legers læring

Alle leger vil før eller siden fungere som veileder, mentor, underviser eller rollemodell. Legers læring var tema for Legeforskningsinstituttets jubileumsseminar i november.
Forsker Cecilie Normann Birkeli  fra Legeforskningsinstituttet presenterte egne studie om veiledning av leger. Foto: Øivind Larsen
Forsker Cecilie Normann Birkeli fra Legeforskningsinstituttet presenterte egne studie om veiledning av leger. Foto: Øivind Larsen

"Hvordan lærer leger?" spurte førsteamanuensis Monika Kvernenes fra Enhet for læring, Universitetet i Bergen. Hun har i mange år forsket på legers læring og utdanning. Selv om betingelsene er gode for utdanningsforskning i Norge, har vi liten kunnskap om hvordan leger lærer i praksis, ifølge Kvernenes.

Utdanning av spesialister foregår på den enkelte arbeidsplass. Cecilie Normann Birkeli, forsker ved Legeforskningsinstituttet, snakket om hvordan veilederne forstår rollen sin i opplæring av spesialistkandidater.

-          Vi ønsket å markere jubileet ved å dele viktig kunnskap fra forskningen vår. Det har vært stort engasjement fra mange deltagere både i Legenes Hus og på strømming. Vi ønsker å fortsette med Lefo-seminarer som en arena for å formidle og diskutere aktuell forskning, sier Erlend Hem, instituttsjef i Legeforskningsinstituttet.

 

Fire jubileumsseminarer

I tillegg ble det arrangert tre andre seminarer i løpet av 2022:

  • "Utbrenthet – hva er det?" Instituttsjef Ingibjörg Jónsdóttir ved Institutet för stressmedicin, Gøteborg, snakket om utbrenthet og hvilken rolle organisasjonen spiller. I tillegg snakket seniorforsker Karin Isaksson Rø om forskningen Legeforskningsinstituttet har gjort på utbrenthet blant leger. Arrangert 28. mars 2022.
  • "Pasientens ansvar for egen helse og helsetjenestens prioriteringer" Professor Ole Frithjof Norheim ved Universitetet i Bergen snakket om pasientens livsstil skal ha betydning for prioritering til helsetjeneste. I tillegg fortalte seniorforsker Berit Bringedal ved Legeforskningsinstituttet om hva legene selv mener om prioriteringsspørsmål. Arrangert 23. mai 2022.
  • "Hva lærte vi av pandemien?" spurte professor Geir Sverre Braut ved Universitetet i Stavanger, som blant annet har vært medlem i Koronakommisjonen. I tillegg presenterte seniorforskerne Karin Isaksson Rø og Berit Bringedal resultater fra to studier om norske legers erfaringer fra arbeidet under koronapandemien. Arrangert 28. september 2022. Du kan se hele seminaret her. 

 

Du kan lese et intervju med instituttsjef Erlend Hem, og mer om 30-års jubileet i denne artikkelen fra Tidsskriftet.

Legeforskningsinstituttet er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet og atferd og ser på hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering. Du kan lese mer om instituttet og våre ansatte her.