1992

16. september 1992

Hvordan har vi det i dag? Om legers helse, velvære og arbeidsglede / How are we today? On physicians´ health, well-being and work satisfaction

Aasland OG, Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 3818-23.
20. mai 1992

Legekårsundersøkelsen er i gang!

Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1770.