LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

1992

Hvordan har vi det i dag? Om legers helse, velvære og arbeidsglede / How are we today? On physicians´ health, well-being and work satisfaction

16. september 1992
Aasland OG, Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 3818-23.

Legekårsundersøkelsen er i gang!

20. mai 1992
Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1770.