LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2009

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

19. desember 2009
Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.

Norwegian Physicians` Knowledge of and Opinions about Evidence-Based Medicine: Cross-Sectional Study

13. september 2009
Ulvenes LV, Aasland OG, Nylenna M, Kristiansen IS. PlosONE 2009; Vol 16. Issue 11.

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

13. september 2009
Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.

Alcohol Expectancy and Hazardous Drinking: A 6-Year Longitudinal and Nationwide Study of Medical Doctors

13. september 2009
Grotmol KS, Vaglum P, Ekeberg Ø, Gude T, Aasland OG, Tyssen R. Eur Addict Res. 2010; (16): 17-22.

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering og rusreformen / Regular general practitioner views on drug-assisted rehabilitation and the Norwegian substance abuse reform

13. september 2009
Aasland OG, Spilhaug G, Johannesen A. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97-100.

Legehelse – hvordan finne balansen? / Doctors´ Health Matters - Finding the Balance

13. september 2009
Leger tilhører en yrkesgruppe som har lengre arbeidstid enn de aller fleste, iallfall hvis de lever i vestlige land. Hvordan skal man balansere jobb og privatliv, så man ikke blir syk eller havner i risikosonen?

A self-referral preventive intervention for burnout among Norwegian nurses: One-year follow-up study

13. september 2009
Isaksson Rø KE, Gude T, Tyssen R, Aasland OG. Patient Educ Couns 2010; 78: 191-7. Epub 2009 Aug 4.

Gender-Specific Perceptions of Four Dimensions of the Work/Family Interaction

13. september 2009
Innstrand ST, Langballe EM, Falkum E, Espnes GA, Aasland OG. Journal of Career Assessment 2009 OnlineFirst, published on April 21, 2009 as doi:10.1177/1069072709334238.

The relationship between burnout and musculoskeletal pain in seven Norwegian occupational groups

13. september 2009
Langballe EM, Innstrand ST, Hagtvet KA, Falkum E, Gjerløw Aasland O. Work. 2009; 32(2): 179-88.

Side 1 av 2