2009

19. desember 2009

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.
13. september 2009

Norwegian Physicians` Knowledge of and Opinions about Evidence-Based Medicine: Cross-Sectional Study

Ulvenes LV, Aasland OG, Nylenna M, Kristiansen IS. PlosONE 2009; Vol 16. Issue 11.
13. september 2009

Work/home conflict and facilitation: COR (e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway.

Innstrand S.T. PhD Avhandling. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, 2009.
13. september 2009

Alcohol Expectancy and Hazardous Drinking: A 6-Year Longitudinal and Nationwide Study of Medical Doctors

Grotmol KS, Vaglum P, Ekeberg Ø, Gude T, Aasland OG, Tyssen R. Eur Addict Res. 2010; (16): 17-22.
13. september 2009

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering og rusreformen / Regular general practitioner views on drug-assisted rehabilitation and the Norwegian substance abuse reform

Aasland OG, Spilhaug G, Johannesen A. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97-100.
13. september 2009

Legehelse – hvordan finne balansen? / Doctors´ Health Matters - Finding the Balance

Leger tilhører en yrkesgruppe som har lengre arbeidstid enn de aller fleste, iallfall hvis de lever i vestlige land. Hvordan skal man balansere jobb og privatliv, så man ikke blir syk eller havner i risikosonen?
13. september 2009

A self-referral preventive intervention for burnout among Norwegian nurses: One-year follow-up study

Isaksson Rø KE, Gude T, Tyssen R, Aasland OG. Patient Educ Couns 2010; 78: 191-7. Epub 2009 Aug 4.
13. september 2009

Gender-Specific Perceptions of Four Dimensions of the Work/Family Interaction

Innstrand ST, Langballe EM, Falkum E, Espnes GA, Aasland OG. Journal of Career Assessment 2009 OnlineFirst, published on April 21, 2009 as doi:10.1177/1069072709334238.
13. september 2009

The relationship between burnout and musculoskeletal pain in seven Norwegian occupational groups

Langballe EM, Innstrand ST, Hagtvet KA, Falkum E, Gjerløw Aasland O. Work. 2009; 32(2): 179-88.

Side 1 av 2