2019

21. november 2019

Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår / Medical students´ attitudes and expectations for future working conditions

The article – Fimland SK, Kjenås AS, Isaksson Rø K, Schaufel MA. Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1660-4 – is published in both Norwegian and English full text version.
13. november 2019

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03
19. september 2019

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.
19. september 2019

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.
27. juni 2019

Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger / Work-home balance in two cohorts of Norwegian doctors

Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere / Doctors who graduated later, experienced less work-home interface stress than those who had received their training earlier (Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 915-20).
11. juni 2019

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care?

– The inteviewed doctors communicated how ‘stretching themselves’, to overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional fulfilment and quality of patient care. Managers need to ensure that doctors are involved when developing organisational policies, processes and systems, concludes four of LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026971).
24. januar 2019

Legers holdninger til aktiv dødshjelp / Doctors' attitude to assisted dying

Legers holdninger har endret seg fra 1993 til 2016, og det synes å være flere enn før som støttet legalisering i visse tilfeller. De færreste leger var selv villige til å utføre aktiv dødshjelp hvis det ble tillatt. Det viser en studie basert på data fra LEFOs spørreundersøkelser.